Ouderschapsplan

 

Sinds 1 maart 2009 is in geval van scheiding een ouderschapsplan wettelijk verplicht.

 

Bij echtscheiding of beƫindiging van de relatie zijn ouders verplicht afspraken vast te leggen over hun kinderen in een zogeheten ouderschapsplan.

 

Omdat juist bij een scheiding vaak gevoelens meespelen als angst en woede, kan het lastig zijn om de juiste afspraken te maken.

 

Bij het opstellen van het ouderschapsplan is een mediator behulpzaam. Het ouderschapsplan is een verplicht onderdeel bij het verzoek aan de rechter om de echtscheiding uit te spreken. In dat plan nemen de ouders in ieder geval afspraken op over drie belangrijke onderwerpen: de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling over de kinderen.

Onze praktijk in Assen

Advocaatpraktijk Jouk Dijkstra, Beilerstraat 32, 9401 PL Assen, info@advocaatpraktijk.nl, Tel: 0592 - 330174